Dziennik zmian wersji interfejsu API dla wdrożenia microsoft.MachineLearningServices/workspaces/components

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla microsoft.MachineLearningServices/workspaces/components. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-12-01-preview

Zaktualizowano:

2022-10-01

Zaktualizowano:

2022-10-01-preview

Zaktualizowano:

  • properties.apiVersion — dodano wartości: "2022-10-01-preview" — usunięte wartości: "2022-06-01-preview"

2022-06-01-preview

Zaktualizowano:

2022-05-01

Zaktualizowano:

2022-02-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian