Dziennik zmian wersji interfejsu API dla wdrożenia usługi Microsoft.RecoveryServices/vaults/replicationJobs

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla usługi Microsoft.RecoveryServices/vaults/replicationJobs. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-10-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-09-10

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-08-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-05-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-04-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-03-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-02-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2022-01-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-12-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-11-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-10-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-08-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-07-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-06-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-04-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-03-01

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2021-02-10

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2018-07-10

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2018-01-10

Brak nowych lub zaktualizowanych właściwości

2016-08-10

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian