az cli-translator

Uwaga

Ta dokumentacja jest częścią rozszerzenia cli-translator dla interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (wersja 2.13.0 lub nowsza). Rozszerzenie zostanie automatycznie zainstalowane przy pierwszym uruchomieniu polecenia az cli-translator . Dowiedz się więcej o rozszerzeniach.

Ta grupa poleceń jest eksperymentalna i opracowywana. Poziomy odwołań i pomocy technicznej: https://aka.ms/CLI_refstatus

Tłumaczenie szablonu usługi ARM lub interfejsu API REST na skrypty interfejsu wiersza polecenia.

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az cli-translator arm

Tłumaczenie szablonu usługi ARM na skrypty interfejsu wiersza polecenia (obecnie obsługuje tylko środowisko obliczeniowe, sieć i magazyn).

Numer wewnętrzny Eksperymentalne
az cli-translator arm translate

Tłumaczenie szablonu usługi ARM na skrypty interfejsu wiersza polecenia (obecnie obsługuje tylko środowisko obliczeniowe, sieć i magazyn).

Numer wewnętrzny Eksperymentalne