Jak zainstalować interfejs wiersza polecenia platformy Azure

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure jest dostępny do zainstalowania w środowiskach systemu Windows, macOS i Linux. Można go również uruchomić w kontenerze platformy Docker i usłudze Azure Cloud Shell.

Instalowanie

Bieżąca wersja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure to 2.46.0. Aby uzyskać informacje o najnowszej wersji, zobacz informacje o wersji. Aby znaleźć zainstalowaną wersję i sprawdzić, czy chcesz ją zaktualizować, uruchom polecenie az version.

Uwaga

Jeśli używasz klasycznego modelu wdrażania platformy Azure, zainstaluj klasyczny interfejs wiersza polecenia platformy Azure.

Zobacz też