az managedservices

Zarządzanie przypisaniami i definicjami rejestracji na platformie Azure.

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az managedservices assignment

Zarządzanie przypisaniami rejestracji na platformie Azure.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices assignment create

Tworzy nowe przypisanie rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices assignment delete

Usuwa przypisanie rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices assignment list

Wyświetl listę wszystkich przypisań rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices assignment show

Pobiera przypisanie rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices definition

Zarządzanie definicjami rejestracji na platformie Azure.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices definition create

Tworzy nową definicję rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices definition delete

Usuwa rejestrację.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices definition list

Wyświetl listę wszystkich definicji rejestracji w zakresie domyślnym lub w ramach podanej subskrypcji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az managedservices definition show

Pobiera definicję rejestracji.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność