az network custom-ip

Zarządzanie niestandardowym adresem IP.

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az network custom-ip prefix

Zarządzanie niestandardowymi zasobami prefiksów adresów IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix create

Utwórz niestandardowy zasób prefiksu IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix delete

Usuń niestandardowy zasób prefiksu IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix list

Wyświetl listę niestandardowych zasobów prefiksów adresów IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix show

Uzyskaj szczegółowe informacje o niestandardowym zasobie prefiksu IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix update

Zaktualizuj niestandardowy zasób prefiksu IP.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność
az network custom-ip prefix wait

Umieść interfejs wiersza polecenia w stanie oczekiwania do momentu spełnienia warunku.

Podstawowe funkcje Ogólna dostępność