Azure Active Directory

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az ad

Zarządzanie jednostkami microsoft Entra ID (wcześniej znanymi jako Azure Active Directory, Azure AD, AAD) wymaganymi do kontroli dostępu na podstawie ról (Azure RBAC) za pośrednictwem interfejsu API programu Microsoft Graph.

Core i Extension Ogólna dostępność