Stack HCI

Polecenia

Nazwa Opis Typ Stan
az azurestackhci

Zarządzanie usługą azurestackhci.

Numer wewnętrzny Eksperymentalne
az stack-hci

Zarządzanie usługą Azure Stack HCI.

Numer wewnętrzny Ogólna dostępność
az stack-hci-vm

Zarządzanie maszyną wirtualną za pomocą polecenia stack-hci-vm.

Numer wewnętrzny Eksperymentalne