/MANIFESTINPUT (Określ dane wejściowe manifestu)

Określa plik wejściowy manifestu, który ma być uwzględniony w manifeście osadzonym na obrazie.

Składnia

/MANIFESTINPUT:filename

Parametry

filename
Plik manifestu do uwzględnienia w osadzonym manifeście.

Uwagi

Opcja /MANIFESTINPUT określa ścieżkę pliku wejściowego do użycia w celu utworzenia osadzonego manifestu na obrazie wykonywalnym. Jeśli masz wiele plików wejściowych manifestu, użyj przełącznika wiele razy: raz dla każdego pliku wejściowego. Pliki wejściowe manifestu są scalane w celu utworzenia osadzonego manifestu. Ta opcja wymaga /MANIFEST:EMBED opcji.

Nie można ustawić tej opcji bezpośrednio w programie Visual Studio. Zamiast tego użyj właściwości Dodatkowe pliki manifestu projektu, aby określić dodatkowe pliki manifestu do uwzględnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Strony właściwości narzędzia manifestu.

Zobacz też

Dokumentacja konsolidatora MSVC
Opcje konsolidatora MSVC