_chgsign, _chgsignf, _chgsignl

Odwraca znak argumentu zmiennoprzecinkowego.

Składnia

double _chgsign(
   double x
);
float _chgsignf(
   float x
);
long double _chgsignl(
   long double x
);

Parametry

x
Wartość zmiennoprzecinkowa, która ma zostać zmieniona.

Wartość zwracana

Funkcje _chgsign zwracają wartość równą argumentowi xzmiennoprzecinkowemu, ale z odwróconym znakiem. Nie jest zwracany błąd.

Wymagania

Procedura Wymagany nagłówek
_chgsign <float.h>
_chgsignf, _chgsignl <math.h>

Aby uzyskać więcej informacji o zgodności, zobacz Zgodność.

Zobacz też

Obsługa matematycznych i zmiennoprzecinkowych
fabs, fabsf, fabsl
copysign, copysignf, copysignl, _copysign, _copysignf, _copysignl