class Audio::P ushAudioOutputStreamCallback

Interfejs, który definiuje metody wywołania zwrotnego dla strumienia wyjściowego audio. Zaktualizowano w wersji 1.7.0.

Wyprowadź z tej klasy i zaimplementuj jej funkcję, aby zapewnić własne dane jako strumień wyjściowy audio.

Elementy członkowskie

~PushAudioOutputStreamCallback

Składnia: public inline virtual ~PushAudioOutputStreamCallback ( );

Destruktor, nic nie robi.

Write

Składnia: public int Write ( uint8_t * dataBuffer , uint32_t size );

Ta funkcja jest wywoływana w celu synchronicznego umieszczania danych w strumieniu audio.

Parametry

  • dataBuffer Wskaźnik do buforu, z którego mają być używane dane audio.

  • size Rozmiar buforu.

Zwraca

Liczba bajtów użytych z buforu

Zamknij

Składnia: public void Close ( );

Ta funkcja jest wywoływana w celu zamknięcia strumienia audio.

Zwraca