class CancellationDetails

Zawiera szczegółowe informacje o przyczynie anulowania wyniku.

Elementy członkowskie

Przyczyna

Składnia: public const CancellationReason & Reason;

Przyczyna anulowania wyniku.

ErrorCode

Składnia: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kod błędu w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na wartość Błąd). Jeśli przyczyna nie jest błędem, właściwość ErrorCode jest ustawiona na wartość NoError. Dodano element w wersji 1.1.0.

ErrorDetails

Składnia: public const std::string ErrorDetails;

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na wartość Błąd).

FromResult

Składnia: public inline static std::shared_ptr< CancellationDetails > FromResult ( std::shared_ptr< RecognitionResult > result );

Tworzy wystąpienie obiektu CancellationDetails dla anulowanego elementu RecognitionResult.

Parametry

  • result Wynik, który został anulowany.

Zwraca

Wskaźnik współużytkowany do elementu CancellationDetails.