class ConnectionMessageEventArgs

class ConnectionMessageEventArgs
  : public EventArgs

Udostępnia dane dla parametru ConnectionMessageEvent.

Elementy członkowskie

ConnectionMessageEventArgs

Składnia: public inline explicit ConnectionMessageEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor. Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu podanego uchwytu.

Parametry

  • hevent Obsługa zdarzeń.

~ConnectionMessageEventArgs

Składnia: public inline virtual ~ConnectionMessageEventArgs ( );

Destruktora.

GetMessage

Składnia: public inline std::shared_ptr< ConnectionMessage > GetMessage ( ) const;

Pobiera komunikat ConnectionMessage skojarzony z tym elementem ConnectionMessageEventArgs.

Zwraca

Komunikat std::shared<ConnectionMessage> zawierający.