class GrammarPhrase

Reprezentuje frazę, która może być wypowiadana przez użytkownika. Dodano element w wersji 1.5.0.

Elementy członkowskie

GrammarPhrase

Składnia: public inline explicit GrammarPhrase ( SPXPHRASEHANDLE hphrase );

Konstruktor wewnętrzny. Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu dostarczonego dojścia.

Parametry

  • hphrase Uchwyt fraz gramatycznych.

~GrammarPhrase

Składnia: public inline virtual ~GrammarPhrase ( );

Destruktor wirtualny.

operator SPXPHRASEHANDLE

Składnia: public inline explicit operator SPXPHRASEHANDLE ( );

Wewnętrznego. Jawny operator konwersji.

Zwraca

Uchwyt.

Źródło

Składnia: public inline static std::shared_ptr< GrammarPhrase > From ( const std::string & text );

Tworzy frazę gramatyczną przy użyciu określonego tekstu frazy.

Parametry

  • text Tekst reprezentujący frazę, która może być wypowiadana przez użytkownika.

Zwraca

Udostępniony wskaźnik do frazy gramatycznej.