class KeywordRecognitionEventArgs

class KeywordRecognitionEventArgs
  : public RecognitionEventArgs

Klasa dla zdarzeń wyemitowanych przez Słowo kluczoweRecognizer.

Elementy członkowskie

Wynik

Składnia: public std::shared_ptr< KeywordRecognitionResult > Result;

Wynik zdarzenia rozpoznawania słów kluczowych.

Słowo kluczoweRecognitionEventArgs

Składnia: public inline explicit KeywordRecognitionEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor.

Parametry

  • hevent Dojście zdarzeń

~KeywordRecognitionEventArgs

Składnia: public inline virtual ~KeywordRecognitionEventArgs ( );