class KeywordRecognitionResult

class KeywordRecognitionResult
  : public RecognitionResult

Klasa definiująca wyniki emitowane przez słowo kluczoweRecognizer.

Elementy członkowskie

Słowo kluczoweRecognitionResult

Składnia: public inline explicit KeywordRecognitionResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

~KeywordRecognitionResult

Składnia: public virtual ~KeywordRecognitionResult ( ) = default;