rozpoznawanie klasResult

Zawiera szczegółowe informacje o wyniku operacji rozpoznawania.

Elementy członkowskie

ResultId

Składnia: public const std::string & ResultId;

Unikatowy identyfikator wyniku.

Przyczyna

Składnia: public const Speech::ResultReason & Reason;

Przyczyna rozpoznawania.

Tekst

Składnia: public const std::string & Text;

Znormalizowany tekst generowany przez aparat rozpoznawania mowy z rozpoznanych danych wejściowych.

Właściwości

Składnia: public const PropertyCollection & Properties;

Kolekcja dodatkowych właściwości RecognitionResult.

~Recognitionresult

Składnia: public inline virtual ~RecognitionResult ( );

Destruktor wirtualny.

Czas trwania

Składnia: public inline uint64_t Duration ( ) const;

Czas trwania rozpoznanej mowy w kleszczach. Pojedynczy znacznik reprezentuje sto nanosekund lub dziesiątą milionową sekundy.

Zwraca

Czas trwania rozpoznanej mowy w kleszczach.

Przesunięcie

Składnia: public inline uint64_t Offset ( ) const;

Przesunięcie rozpoznanej mowy w kleszczach. Pojedynczy znacznik reprezentuje sto nanosekund lub dziesiątą milionową sekundy.

Zwraca

Przesunięcie rozpoznanej mowy w kleszczach.

operator SPXRESULTHANDLE

Składnia: public inline explicit operator SPXRESULTHANDLE ( );

Wewnętrznego. Jawny operator konwersji.

Zwraca

Uchwyt.