class SmartHandle

Klasa inteligentnego uchwytu.

Elementy członkowskie

SmartHandle

Składnia: public inline SmartHandle ( T handle );

~SmartHandle

Składnia: public inline ~SmartHandle ( );

operator T&

Składnia: public inline explicit operator T& ( ) const;

get

Składnia: public inline T get ( ) const;

operator T

Składnia: public inline operator T ( ) const;

Operator&

Składnia: public inline T * operator& ( );

resetowanie

Składnia: public inline void reset ( );