class Speaker::VoiceProfileEnrollmentResult

class Speaker::VoiceProfileEnrollmentResult
  : public RecognitionResult

Reprezentuje wynik rejestracji. Dodano w wersji 1.12.0.

Elementy członkowskie

Identyfikator profilu

Składnia: public const std::string & ProfileId;

Identyfikator profilu osoby mówiącej w rejestracji.

VoiceProfileEnrollmentResult

Składnia: public inline explicit VoiceProfileEnrollmentResult ( SPXRESULTHANDLE hresult );

Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu podanego uchwytu.

Parametry

  • hresult Uchwyt wyniku.

~VoiceProfileEnrollmentResult

Składnia: public inline virtual ~VoiceProfileEnrollmentResult ( );

Destruktora.

GetCreatedTime

Składnia: public inline const std::string & GetCreatedTime ( ) const;

Pobierz tekstową reprezentację utworzonego czasu profilu głosowego.

Zwraca

GetLastUpdatedDateTime

Składnia: public inline const std::string & GetLastUpdatedDateTime ( ) const;

Pobierz tekstową reprezentację ostatniej zaktualizowanej godziny profilu głosowego.

Zwraca

GetEnrollmentInfo

Składnia: public inline uint64_t GetEnrollmentInfo ( EnrollmentInfoType type ) const;

Informacje o rejestracji w znacznikach. Pojedynczy kleszcz reprezentuje sto nanosekund lub dziesiątą milionową sekundy.

Parametry

  • type wyliczenia EnrollmentInfoType.

Zwraca

Czas trwania rozpoznanej mowy w kleszczach.