class SpeechRecognitionCanceledEventArgs

class SpeechRecognitionCanceledEventArgs
  : public SpeechRecognitionEventArgs

Klasa rozpoznawania mowy anulowanych argumentów zdarzeń.

Elementy członkowskie

Przyczyna

Składnia: public const CancellationReason & Reason;

Przyczyna anulowania wyniku.

ErrorCode

Składnia: public const CancellationErrorCode & ErrorCode;

Kod błędu w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na Błąd). Jeśli przyczyna nie jest błędem, wartość ErrorCode jest ustawiona na Wartość NoError. Dodano w wersji 1.1.0.

ErrorDetails

Składnia: public const std::string ErrorDetails;

Komunikat o błędzie w przypadku nieudanego rozpoznawania (przyczyna jest ustawiona na Błąd).

SpeechRecognitionCanceledEventArgs

Składnia: public inline explicit SpeechRecognitionCanceledEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor.

Parametry

  • hevent Obsługa zdarzeń

~SpeechRecognitionCanceledEventArgs

Składnia: public inline virtual ~SpeechRecognitionCanceledEventArgs ( );