class SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

class SpeechSynthesisBookmarkEventArgs
  : public EventArgs

Klasa argumentów zdarzeń zakładki syntezy mowy. Dodano w wersji 1.16.0.

Elementy członkowskie

ResultId

Składnia: public const std::string & ResultId;

Unikatowy identyfikator wyniku. Dodano wersję 1.25.0.

AudioOffset

Składnia: public uint64_t AudioOffset;

Przesunięcie audio, w kleszczach (100 nanosekund).

Tekst

Składnia: public const std::string & Text;

Tekst zakładki.

SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

Składnia: public inline explicit SpeechSynthesisBookmarkEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor.

Parametry

  • hevent Obsługa zdarzeń

~SpeechSynthesisBookmarkEventArgs

Składnia: public inline virtual ~SpeechSynthesisBookmarkEventArgs ( );