class SpeechSynthesisVisemeEventArgs

class SpeechSynthesisVisemeEventArgs
  : public EventArgs

Klasa dla argumentów zdarzeń syntezy mowy. Dodano w wersji 1.16.0.

Elementy członkowskie

ResultId

Składnia: public const std::string & ResultId;

Unikatowy identyfikator wyniku. Dodano wersję 1.25.0.

AudioOffset

Składnia: public uint64_t AudioOffset;

Przesunięcie audio, w kleszczach (100 nanosekund).

VisemeId

Składnia: public uint32_t VisemeId;

Identyfikator Viseme.

Animacja

Składnia: public const std::string & Animation;

Animacja, może być svg lub inny format.

SpeechSynthesisVisemeEventArgs

Składnia: public inline explicit SpeechSynthesisVisemeEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Konstruktor.

Parametry

  • hevent Obsługa zdarzeń

~SpeechSynthesisVisemeEventArgs

Składnia: public inline virtual ~SpeechSynthesisVisemeEventArgs ( );