class SpeechTranslationModel

Informacje o modelu tłumaczenia mowy.

Elementy członkowskie

Nazwa

Składnia: public const SPXSTRING & Name;

Nazwa modelu.

Język źródłowy

Składnia: public const std::vector< SPXSTRING > & SourceLanguages;

Języki źródłowe obsługiwane przez model.

TargetLanguages

Składnia: public const std::vector< SPXSTRING > & TargetLanguages;

Języki docelowe obsługiwane przez model.

Ścieżka

Składnia: public const SPXSTRING & Path;

Ścieżka modelu (prawidłowa tylko dla modeli w trybie offline).

Wersja

Składnia: public const SPXSTRING & Version;

Wersja modelu.

SpeechTranslationModel

Składnia: public inline explicit SpeechTranslationModel ( SPXSPEECHRECOMODELHANDLE hmodel );

Tworzy nowe wystąpienie przy użyciu dostarczonego dojścia.

Parametry

  • hmodel Uchwyt modelu.

operator SPXSPEECHRECOMODELHANDLE

Składnia: public inline explicit operator SPXSPEECHRECOMODELHANDLE ( );

Jawny operator konwersji.

Zwraca

Uchwyt modelu.

~SpeechTranslationModel

Składnia: public inline ~SpeechTranslationModel ( );

Destruktora.