transkrypcja klasy::ConversationTranslationEventArgs

class Transcription::ConversationTranslationEventArgs
  : public RecognitionEventArgs
  : public Transcription::EventHelper

Argumenty zdarzeń dla elementu ConversationTranslator ConversationTranslator::Transcribing, ConversationTranslator::Transcribed lub ConversationTranslator::TextMessageReceived zdarzeń. Dodano w wersji 1.9.0.

Elementy członkowskie

Wynik

Składnia: public std::shared_ptr< const ConversationTranslationResult > Result;

Zawiera wynik tłumaczenia konwersacji. Może to dotyczyć anulowanego zdarzenia, rozpoznawania mowy lub odebranego komunikatu tekstowego.

ConversationTranslationEventArgs

Składnia: public inline explicit ConversationTranslationEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Tworzy nowe wystąpienie.

Parametry

  • hevent Obsługa zdarzeń zwrócona przez interfejs C-API.