class Translation::TranslationRecognitionEventArgs

class Translation::TranslationRecognitionEventArgs
  : public RecognitionEventArgs

Definiuje ładunek wysyłany za pomocą zdarzenia Rozpoznawanie lub Rozpoznawanie.

Elementy członkowskie

Wynik

Składnia: public std::shared_ptr< TranslationRecognitionResult > Result;

Zawiera wynik rozpoznawania tłumaczenia.

TranslationRecognitionEventArgs

Składnia: public inline explicit TranslationRecognitionEventArgs ( SPXEVENTHANDLE hevent );

Jest przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego. Tworzy wystąpienie elementu TranslationRecognitionEventArgs.

Parametry

  • hevent Dojście zwrócone przez rozpoznawanie w interfejsie C-API.

~TranslationRecognitionEventArgs

Składnia: public inline virtual ~TranslationRecognitionEventArgs ( );

Destrukuje wystąpienie.