class ImageAnalysis::ImageAnalyzerProperties

class ImageAnalysis::ImageAnalyzerProperties
  : private AI::Core::_detail::PropertyCollectionBase

Reprezentuje właściwości, które można dynamicznie aktualizować w danym wystąpieniu ImageAnalyzer.

Elementy członkowskie