Microsoft::WRL::Wrappers::Details — Przestrzeń nazw

Obsługuje infrastrukturę biblioteki WRL i nie jest przeznaczona do użycia bezpośrednio z kodu.

Składnia

namespace Microsoft::WRL::Wrappers::Details;

Elementy członkowskie

Klasy

Nazwa Opis
SyncLockT, klasa Reprezentuje typ, który może przejąć wyłączność lub współwłasność zasobu.
SyncLockWithStatusT, klasa Reprezentuje typ, który może przejąć wyłączność lub współwłasność zasobu.

Metody

Nazwa Opis
CompareStringOrdinal, metoda Porównuje dwa określone HSTRING obiekty i zwraca liczbę całkowitą, która wskazuje ich względną pozycję w kolejności sortowania.

Wymagania

Nagłówek: corewrappers.h

Obszaru nazw: Microsoft::WRL::Wrappers::D etails

Zobacz też

Microsoft::WRL::Wrappers, przestrzeń nazw