Porady: jawne żądanie konwersji boxing

Możesz jawnie zażądać boxingu, przypisując zmienną do zmiennej typu Object.

Przykład

// vcmcppv2_explicit_boxing3.cpp
// compile with: /clr
using namespace System;

void f(int i) {
   Console::WriteLine("f(int i)");
}

void f(Object ^o) {
   Console::WriteLine("f(Object^ o)");
}

int main() {
   int i = 5;
   Object ^ O = i;   // forces i to be boxed
   f(i);
   f(O);
   f( (Object^)i );  // boxes i
}
f(int i)
f(Object^ o)
f(Object^ o)

Zobacz także

Boxing