Konwersje standardowe i niejawne konwersje boxing

Standardowa konwersja zostanie wybrana przez kompilator w ramach konwersji, która wymaga użycia boxingu.

Przykład

// clr_implicit_boxing_Std_conversion.cpp
// compile with: /clr
int f3(int ^ i) {   // requires boxing
   return 1;
}

int f3(char c) {   // no boxing required, standard conversion
   return 2;
}

int main() {
   int i = 5;
   System::Console::WriteLine(f3(i));
}
2

Zobacz także

Boxing