Błąd kompilatora C2169

"function" : funkcja wewnętrzna, nie można zdefiniować

Definicja funkcji jest wyświetlana dla funkcji już zadeklarowanej intrinsic.