Błąd kompilatora C2364

"type": niedozwolony typ atrybutu niestandardowego

Nazwane argumenty atrybutów niestandardowych są ograniczone do stałych czasu kompilacji. Na przykład typy całkowite (int, char itp.), System::Type^i System::Object^.

Przykład

Poniższy przykład generuje C2364.

// c2364.cpp
// compile with: /clr /c
using namespace System;

[attribute(AttributeTargets::All)]
public ref struct ABC {
public:
   // Delete the following line to resolve.
   ABC( Enum^ ) {}   // C2364
   ABC( int ) {}   // OK
};