Błąd kompilatora C3006

"klauzula" : klauzula dotycząca dyrektywy OpenMP "dyrektywa" nie ma oczekiwanego argumentu

Dyrektywa OpenMP nie miała oczekiwanego argumentu.

Poniższy przykład generuje kod C3006:

// C3006.c
// compile with: /openmp
int main()
{
   #pragma omp parallel shared   // C3006
   // Try the following line instead:
   // #pragma omp parallel shared(x) {}

}