Błąd kompilatora C3174

Nie określono atrybutu modułu

Program korzystający z atrybutów języka Visual C++ nie używał również atrybutu modułu , który jest wymagany w żadnym programie, który używa atrybutów.

Poniższy przykład generuje C3174:

// C3174.cpp
// C3174 expected
// uncomment the following line to resolve this C3174
// [module(name="x")];
[export]
struct S
{
   int i;
};

int main()
{
}