Błąd kompilatora C3227

"parametr": nie można użyć słowa kluczowego do przydzielenia typu ogólnego

Aby utworzyć wystąpienie typu, wymagany jest odpowiedni konstruktor. Jednak kompilator nie jest w stanie zapewnić dostępności odpowiedniego konstruktora.

Możesz użyć szablonów zamiast typów ogólnych, aby rozwiązać ten błąd, lub użyć jednej z kilku metod do utworzenia wystąpienia typu.

Przykład

Poniższy przykład generuje kod C3227.

// C3227.cpp
// compile with: /clr /c
generic<class T> interface class ICreate {
  static T Create();
};

generic <class T>
where T : ICreate<T>
ref class C {
  void f() {
   T t = new T;  // C3227

   // OK
   T t2 = ICreate<T>::Create();
   T t3 = safe_cast<T>( System::Activator::CreateInstance(T::typeid) );
  }
};