Błąd kompilatora C3615

funkcja constexpr "function" nie może spowodować wyrażenia stałej

Nie można ocenić funkcji funkcji jako constexpr w czasie kompilacji. Aby być constexpr, funkcja może wywoływać tylko inne constexpr funkcje.

Przykład

Program Visual Studio 2017 poprawnie zgłasza błąd, gdy lewy operand operacji oceny warunkowej jest nieprawidłowy w constexpr kontekście. Poniższy kod kompiluje się w programie Visual Studio 2015, ale nie w programie Visual Studio 2017.

// C3615.cpp
// Compile with: /c

template<int N>
struct myarray
{
    int size() const { return N; }
};

constexpr bool f(const myarray<1> &arr)
{
    return arr.size() == 10 || arr.size() == 11; // C3615 starting in Visual Studio 2017
}

Aby rozwiązać ten problem, zadeklaruj array::size() funkcję jako constexpr lub usuń constexpr kwalifikator z fklasy .