_SECURE_SCL

Zastąpione przez _ITERATOR_DEBUG_LEVEL to makro określa, czy zaznaczone iteratory są włączone. Domyślnie zaznaczone iteratory są włączone w kompilacjach debugowania i wyłączone w kompilacjach handlu detalicznego.

Ważne

Bezpośrednie użycie makra _SECURE_SCL jest przestarzałe. Zamiast tego użyj _ITERATOR_DEBUG_LEVEL, aby kontrolować sprawdzone ustawienia iteratora. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz _ITERATOR_DEBUG_LEVEL.

Uwagi

Po włączeniu sprawdzanych iteratorów niebezpieczne użycie iteratora powoduje błąd środowiska uruchomieniowego i program zostanie zakończony. Aby włączyć zaznaczone iteratory, ustaw _ITERATOR_DEBUG_LEVEL na 1 lub 2. Jest to odpowiednik ustawienia _SECURE_SCL 1 lub włączonego:

#define _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 1

Aby wyłączyć zaznaczone iteratory, ustaw _ITERATOR_DEBUG_LEVEL na 0. Jest to odpowiednik ustawienia _SECURE_SCL 0 lub wyłączone:

#define _ITERATOR_DEBUG_LEVEL 0

Aby uzyskać informacje na temat wyłączania ostrzeżeń dotyczących sprawdzanych iteratorów, zobacz _SCL_SECURE_NO_WARNINGS.

Zobacz też

_ITERATOR_DEBUG_LEVEL
Sprawdzone iteratory
Obsługa iteratora debugowania
Bezpieczne biblioteki: Standardowa biblioteka języka C++