Data Analysis Expressions (DAX) — dokumentacja

Język Data Analysis Expressions (DAX) to biblioteka funkcji i operatorów, które można łączyć w celu tworzenia formuł i wyrażeń w modelach danych usługi Power BI, usług Analysis Services i dodatku Power Pivot w programie Excel.