APPROXIMATEDISTINCTCOUNT

Zwraca szacowaną liczbę unikatowych wartości w kolumnie. Ta funkcja wywołuje odpowiednią operację agregacji w źródle danych, która jest zoptymalizowana pod kątem wydajności zapytań, ale z nieco zmniejszoną dokładnością. Tej funkcji można używać z następującymi źródłami danych: Azure SQL, Dedykowana pula SQL usługi Azure Synapse, BigQuery, Databricks i Snowflake. Ta funkcja wymaga trybu DirectQuery. Tryb importu i tryb przechowywania podwójnego nie są obsługiwane.

Składnia

APPROXIMATEDISTINCTCOUNT(<columnName>)

Parametry

Okres opis
column Kolumna zawierająca wartości do zliczenia. Nie może to być wyrażenie.

Wartość zwracana

Przybliżona liczba unikatowych wartości w kolumnie.

Uwagi

Jedynym argumentem tej funkcji jest kolumna. Możesz użyć kolumn zawierających dowolny typ danych. Gdy funkcja nie znajdzie wierszy do zliczenia, zwraca wartość BLANK. W przeciwnym razie zwraca liczbę unikatowych wartości.