COUNTA

Zlicza wiersze w określonej kolumnie, które zawierają wartości niepuste.

Składnia

COUNTA(<column>)  

Parametry

Okres Definicja
column Kolumna zawierająca wartości do zliczenia.

Wartość zwracana

Liczba całkowita.

Uwagi

  • Gdy funkcja nie znajdzie żadnych wierszy do zliczenia, funkcja zwraca wartość pustą.

  • W przeciwieństwie do funkcji COUNT funkcja COUNTA obsługuje typ danych logicznych.

  • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Poniższy przykład zwraca wszystkie wiersze w Reseller tabeli, które mają dowolną wartość w kolumnie, w której są przechowywane numery telefonów.

= COUNTA(Reseller[Phone])  

Zobacz też

COUNT, funkcja
COUNTAX, funkcja
COUNTX, funkcja
Funkcje statystyczne