MAXA

Zwraca największą wartość w kolumnie.

Składnia

MAXA(<column>) 

Parametry

Okres Definicja
column Kolumna, w której chcesz znaleźć największą wartość.

Wartość zwracana

Największa wartość.

Uwagi

 • Funkcja MAXA przyjmuje jako argument kolumnę i wyszukuje największą wartość spośród następujących typów wartości:

  • Liczby
  • Daty
 • Wartości logiczne, takie jak PRAWDA i FAŁSZ. Wiersze, które mają wartość TRUE, są liczone jako 1; wiersze, które mają wartość FALSE, są liczone jako 0 (zero).

 • Puste komórki są ignorowane. Jeśli kolumna nie zawiera żadnych wartości, których można użyć, funkcja MAXA zwraca wartość 0 (zero).

 • Jeśli chcesz porównać wartości tekstowe, użyj funkcji MAX.

 • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład 1

Poniższy przykład zwraca największą wartość z kolumny obliczeniowej o nazwie ResellerMargin, która oblicza różnicę między ceną cennika i ceną odsprzedawcy.

= MAXA([ResellerMargin]) 

Przykład 2

Poniższy przykład zwraca największą wartość z kolumny zawierającej daty i godziny. W związku z tym ta formuła pobiera najnowszą datę transakcji.

= MAXA([TransactionDate]) 

Zobacz też

MAX, funkcja
MAXX, funkcja
Funkcje statystyczne