SAMEPERIODLASTYEAR

Zwraca tabelę zawierającą kolumnę dat przesuniętą rok wstecz w czasie z dat w określonej kolumnie dat w bieżącym kontekście.

Składnia

SAMEPERIODLASTYEAR(<dates>) 

Parametry

Okres Definicja
Daty Kolumna zawierająca daty.

Wartość zwracana

Jednokolumna tabela wartości dat.

Uwagi

 • Argument dates może być dowolny z następujących:

  • Odwołanie do kolumny daty/godziny,
  • Wyrażenie tabeli zwracające jedną kolumnę wartości daty/godziny,
  • Wyrażenie logiczne definiujące jednokolumnową tabelę wartości daty/godziny.
 • Ograniczenia dotyczące wyrażeń logicznych opisano w temacie CALCULATE.

 • Zwracane daty są takie same jak daty zwracane przez tę równoważną formułę: DATEADD(dates, -1, year)

 • Ta funkcja nie jest obsługiwana w trybie DirectQuery w przypadku użycia w kolumnach obliczeniowych lub regułach zabezpieczeń na poziomie wiersza.

Przykład

Poniższa przykładowa formuła tworzy miarę, która oblicza sprzedaż odsprzedawcy z poprzedniego roku.

= CALCULATE(SUM(ResellerSales_USD[SalesAmount_USD]), SAMEPERIODLASTYEAR(DateTime[DateKey])) 

Zobacz też

Funkcje analizy czasowej
Funkcje daty i godziny
PREVIOUSYEAR
PARALLELPERIOD