Udostępnij za pośrednictwem


SUM

Dotyczy: Obliczanie kolumny obliczeniowejtabeliobliczeniowej Miarawizualizacji

Dodaje wszystkie liczby w kolumnie.

Składnia

SUM(<column>)  

Parametry

Termin Definicja
column Kolumna zawierająca liczby do zsumowania.

Wartość zwracana

Liczba dziesiętna.

Uwagi

Jeśli chcesz filtrować wartości sumowane, możesz użyć funkcji SUMX i określić wyrażenie do sumowania.

Przykład

W poniższym przykładzie dodano wszystkie liczby zawarte w kolumnie Amt z tabeli Sales.

= SUM(Sales[Amt])  

SUMX