SUM

Dodaje wszystkie liczby w kolumnie.

Składnia

SUM(<column>)  

Parametry

Termin Definicja
kolumna Kolumna zawierająca liczby do zsumowania.

Wartość zwracana

Liczba dziesiętna.

Uwagi

Jeśli chcesz filtrować sumowane wartości, możesz użyć funkcji SUMX i określić wyrażenie sumowania.

Przykład

Poniższy przykład dodaje wszystkie liczby zawarte w kolumnie Amt tabeli Sales.

= SUM(Sales[Amt])  

Zobacz też

SUMX