Funkcje tekstowe

Język Data Analysis Expressions (DAX) zawiera zestaw funkcji tekstowych opartych na bibliotece funkcji ciągów w programie Excel, które zostały zmodyfikowane do pracy z tabelami i kolumnami w modelach tabelarycznych. W tej sekcji opisano funkcje tekstowe dostępne w języku DAX.

W tej kategorii

Funkcja Opis
COMBINEVALUES Łączy wiele ciągów tekstowych w jeden.
CONCATENATE Łączy dwa ciągi tekstowe w jeden.
CONCATENATEX Łączy wynik wyrażenia obliczonego dla każdego wiersza w tabeli.
EXACT Porównuje dwa ciągi tekstowe i zwraca wartość TRUE (prawda), jeśli są dokładnie takie same. W przeciwnym razie zwraca wartość FALSE (fałsz).
FIND Zwraca pozycję początkową ciągu tekstowego w innym ciągu tekstowym.
FIXED Zaokrągla liczbę do podanej liczby miejsc dziesiętnych i zwraca wynik jako tekst.
FORMAT Konwertuje wartość na tekst zgodnie z określonym formatem.
LEFT Zwraca określoną liczbę znaków od początku ciągu tekstowego.
LEN Zwraca liczbę znaków w ciągu tekstowym.
LOWER Konwertuje wszystkie litery w ciągu tekstowym na małe litery.
MID Zwraca ciąg znaków o określonej długości ze środka ciągu tekstowego, rozpoczynając od podanej pozycji początkowej.
REPLACE Funkcja REPLACE zamienia część ciągu tekstowego, na podstawie określonej liczby znaków, na inny ciąg tekstowy.
REPT Powtarza tekst daną liczbę razy.
RIGHT Funkcja RIGHT zwraca ostatni znak lub znaki w ciągu tekstowym, na podstawie określonej liczby znaków.
SEARCH Zwraca liczbę wskazującą pozycję znaku, w której zostało znalezione pierwsze wystąpienie określonego znaku lub ciągu tekstowego, czytając od lewej do prawej.
SUBSTITUTE Zamienia istniejący tekst na nowy tekst w ciągu tekstowym.
TRIM Usuwa z tekstu wszystkie spacje oprócz pojedynczych spacji między wyrazami.
UNICHAR Zwraca znak Unicode przywoływany przez wartość liczbową.
UNICODE Zwraca kod numeryczny odpowiadający pierwszemu znakowi ciągu tekstowego.
UPPER Konwertuje ciąg tekstowy na wielkie litery.
VALUE Konwertuje ciąg tekstowy reprezentujący liczbę na liczbę.