Ocena ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Dotyczy:

Chcesz poznać usługę ochrony punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender? Utwórz konto, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender to ujednolicona platforma do ochrony zapobiegawczej, wykrywania po naruszeniu zabezpieczeń, zautomatyzowanego badania i reagowania.

Możesz ocenić Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender w organizacji, uruchamiając bezpłatną wersję próbną.

Możesz również ocenić różne możliwości zabezpieczeń w Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender, korzystając z poniższych instrukcji.

Ocena redukcji obszaru ataków

Te możliwości pomagają zapobiegać atakom i wykorzystywaniu przed zainfekowaniem organizacji.

Ocena ochrony nowej generacji

Zabezpieczenia następnej generacji pomagają wykrywać i blokować najnowsze zagrożenia.

Zobacz też

omówienie Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender

Porada

Chcesz dowiedzieć się więcej? Engage ze społecznością microsoft security w naszej społeczności technicznej: Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender Tech Community.