Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Authentication.BearerToken Przestrzeń nazw

Klasy

AccessTokenResponse

Obiekt transferu danych JSON dla odpowiedzi tokenu elementu nośnego zwykle znajduje się w odpowiedziach "/login" i "/refresh".

BearerTokenDefaults

Wartości domyślne używane przez uwierzytelnianie tokenu elementu nośnego.

BearerTokenEvents

Określa zdarzenia, które wywołuje program obsługi tokenu elementu nośnego, aby umożliwić deweloperowi kontrolę nad procesem uwierzytelniania.

BearerTokenOptions

Zawiera opcje używane do uwierzytelniania przy użyciu nieprzezroczystych tokenów elementu nośnego.

MessageReceivedContext

Kontekst dla elementu OnMessageReceived.