Udostępnij za pośrednictwem


ClaimsTransformationHandler(IClaimsTransformer, HttpContext) Konstruktor

Definicja

public:
 ClaimsTransformationHandler(Microsoft::AspNetCore::Authentication::IClaimsTransformer ^ transform, Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ httpContext);
public ClaimsTransformationHandler (Microsoft.AspNetCore.Authentication.IClaimsTransformer transform, Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext httpContext);
new Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationHandler : Microsoft.AspNetCore.Authentication.IClaimsTransformer * Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext -> Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationHandler
Public Sub New (transform As IClaimsTransformer, httpContext As HttpContext)

Parametry

transform
IClaimsTransformer
httpContext
HttpContext

Dotyczy