Udostępnij za pośrednictwem


CookieAuthenticationEvents.SigningOut(CookieSigningOutContext) Metoda

Definicja

Wywołano wylogowywanie.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ SigningOut(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieSigningOutContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task SigningOut (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningOutContext context);
abstract member SigningOut : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningOutContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.SigningOut : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningOutContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function SigningOut (context As CookieSigningOutContext) As Task

Parametry

Zwraca

Implementuje

Dotyczy