CookieAuthenticationOptions.ExpireTimeSpan Właściwość

Definicja

Określa, ile czasu bilet uwierzytelniania przechowywany w pliku cookie pozostanie ważny od momentu utworzenia. Informacje o wygaśnięciu są przechowywane w chronionym bilecie plików cookie. Ze względu na to wygasły plik cookie zostanie zignorowany, nawet jeśli zostanie przekazany do serwera po przeczyszczonej przeglądarce.

Jest to oddzielone od wartości Expires, która określa, jak długo przeglądarka będzie przechowywać plik cookie.

public:
 property TimeSpan ExpireTimeSpan { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan ExpireTimeSpan { get; set; }
member this.ExpireTimeSpan : TimeSpan with get, set
Public Property ExpireTimeSpan As TimeSpan

Wartość właściwości

TimeSpan

Dotyczy