Udostępnij za pośrednictwem


ICookieAuthenticationEvents.ValidatePrincipal Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy podmiot zabezpieczeń żądania został zweryfikowany przez oprogramowanie pośredniczące. Implementując tę metodę, aplikacja może zmienić lub odrzucić podmiot zabezpieczeń, który dotarł do żądania.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ValidatePrincipal(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieValidatePrincipalContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task ValidatePrincipal (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext context);
abstract member ValidatePrincipal : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieValidatePrincipalContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ValidatePrincipal (context As CookieValidatePrincipalContext) As Task

Parametry

context
CookieValidatePrincipalContext

Zawiera informacje o sesji logowania, a także o użytkowniku ClaimsIdentity.

Zwraca

Reprezentująca Task ukończoną operację.

Dotyczy