Udostępnij za pośrednictwem


ICookieManager.GetRequestCookie(HttpContext, String) Metoda

Definicja

Pobierz plik cookie podanej nazwy z żądania.

public:
 System::String ^ GetRequestCookie(Microsoft::AspNetCore::Http::HttpContext ^ context, System::String ^ key);
public string GetRequestCookie (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, string key);
public string? GetRequestCookie (Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext context, string key);
abstract member GetRequestCookie : Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext * string -> string
Public Function GetRequestCookie (context As HttpContext, key As String) As String

Parametry

context
HttpContext
key
String

Zwraca

Dotyczy